NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - 南無本師釋迦牟尼佛 - NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA - NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
budteach-paticca


Bản đồ tu Phật – HT Thích Thiện Hoa – trọn bộ

ban-do-tu-phat-bia-sach

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam HT. Thích Thiện Hoa BẢN ĐỒ TU PHẬT Nhà xuất bản Tôn Giáo Lời tựa Từ lâu không biết bao nhiêu người, ở ngoài đời cũng như trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngả ba […]

[Mỗi tuần một tôn ảnh] Ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư có danh hiệu bên dưới – phiên bản Đại lễ 4

Bộ tôn ảnh động Bảy Đức Phật Dược Sư. Dưới đây có 3 phiên bản: phiên bản 1 giây một ảnh – 3 giây một ảnh – 5 giây một ảnh. Nếu quý vị cần kéo dài hơn có thể để lại comment ở dưới bài, Thanh Tịnh sẽ tạo và gửi quý vị. Phiên […]

ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG VIỆT

Trsion, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBE TA) # Source material obtained from: Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo, Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming, Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm […]

Bài viết cùng chuyên mục

VĂN BẢN THẦN CHÚ PHẬT GIÁO

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa Tạng tiếng Việt: Om, Pramani, Dani, Svaha Om, Ra Ma Ni, Đa Ni, Sô Ha. Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni chú Trích kinh Địa […]

Bài viết cùng chuyên mục
Chúng ta tu học Phật pháp, nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn.
Hiện tại Trung Quốc có 10 tông phải, trong đó có 2 tông phái Câu Xá và Thành Thực là thuộc về Tiểu thừa, còn lại đều thuộc về Đại Thừa.
Trong 8 tông Đại thừa, thì
- Duy Thức gần gũi với khoa học,
- Tam Luận gần triết học,
- Hoa Nghiêm, Thiên Thai gần văn học,
- Chân Ngôn, Tịnh Độ gần mỹ học.
Còn Thiền tông là cốt lõi trung tâm của Phật pháp, vì vậy mà đại sư Thái Hư nói : “Đặc chất của Phật giáo Trung Quốc là thiền”. Bất cứ một tông phái nào cũng đều có thể quy về tinh thần Thiền.
Còn Luật tông là cơ sở của toàn bộ Phật giáo. Tầm quan trọng của nó đối với toàn bộ đạo Phật cũng giống như “Lục pháp toàn thơ” đối với nước Trung Quóc vậy. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, Luật tông không nên lập thành tông phái riêng. Luật tông nên thuộc về tất cả các tông.

Trích Phật giáo chính tín - HT Thích Thánh Nghiêm

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT - 南無護法諸天菩薩 - NAMO ALL HEAVENLY DHARMA-PROTECTING BODHISATTVAS

Trang nhà không giữ bản quyền bài viết, hình ảnh. Khi chia sẻ bài viết xin hoan hỷ không tùy ý thêm bớt hoặc nếu có chỉnh sửa xin hoan hỷ chú thích rõ ràng. Khi chia sẻ hình ảnh chất lượng cao trên các website khác xin hoan hỷ giữ nguyên bản và không chỉnh sửa. Khi sử dụng hình ảnh vào các hoạt động Phật sự và các hoạt động Hoằng Dương Phật Pháp phi thương mại thì xin tùy hỷ sử dụng.
THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NAMO84000 © 2013 - 2016
Thống kê lượt xem mỗi bài được tính từ ngày 22/01/2016
Powered by Wordpress | Child theme by Bác sĩ Đoàn Thoại , Based on Frontier theme