6. Người kia(5) không hiểu rằng : ”Chúng ta sắp bị hủy diệt(6) ” (mới phí sức tranh luận hơn thua); Nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa.

CT (5): Chỉ người tranh luận. Nhân khi Phật ở Kỳ đà lâm, đối với các vị Tỷ kheo ưa tranh luận tại Câu sanh bì (Kosambi)ù mà nói kinh này, nên có sự xưng hô đó. CT (6): Nguyên văn : Mayametthayamamasa, ý nói thẳng thì “chúng ta sắp bị diệt vong vì luật vô thường”.

The others know not that in this quarrel we perish; those of them who realize it, have their quarrels calmed thereby. -- 6

6. Người kia không biết rằng, Ta chết vì cãi nhau, Ai nhận ra điều đó, Tranh cãi lắng dịu mau.

6 - Les autres ne savent pas qu’ici nous périssons ; ceux qui réalisent cela en ont leurs querelles apaisées .

6. Nicht so wie jene, die nicht erkennen, daß wir hier am Rande des Todes sind; Für die, die es erkennen: ihre Streitigkeiten sind zum Erliegen gekommen.

[Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú Dhammapada]

 • Tủ sách Bách khoa Phật giáo

  Bộ sách có 7 tập, được scan và đóng thành PDF

 • Toàn tập Giải thích các Thủ Ấn Mật Tông

  Sách được biên dịch bởi tác giả Nguyễn Huệ Chân, thuộc Tủ sách Bách khoa Phật giáo, Nhà xuất bản Tôn giáo xuất bản năm 2008.

 • Bước đầu học Phật - HT Thanh Từ

  Sách dành cho những người mới bắt đầu học Phật Pháp

 • Các tông phái Phật giáo

  Sách được Cố học giả Đoàn Trung Còn khởi sự biên soạn từ cách đây hơn 50 năm, nay được hiệu đính, bổ sung và cập nhật rất nhiều thông tin cần thiết, có thể xem là một tài liệu vô cùng quý giá cho những ai muốn tìm hiểu đạo Phật.

 • Cẩm nang người Phật tử - 3 tập

  Tập sách Cẩm nang của người Phật tử bao gồm 101 câu hỏi và câu trả lời dành cho những người mới tìm hiểu về đạo Phật.

 • Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận

  Sách được viết bởi bác s ĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bản chuyên khảo cứu về triết học Ấn Độ và đã được giới học giả Nhật coi như một triết gia Ẩn.

 • Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận

  Sách được viết bởi bác s ĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bản chuyên khảo cứu về triết học Ấn Độ và đã được giới học giả Nhật coi như một triết gia Ẩn.

 • Cẩm nang phóng sinh

  Sách được biên soạn dựa vào lời dạy của các bậc cao tăng danh sĩ như Đại sư Liên Trì, Đại sư Ấn Quang, Từ Vân Sám chủ Tuân Thức, Cư sĩ Tăng Đại Kỳ…