NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - 南無本師釋迦牟尼佛 - NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA - NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

[kết tập tôn ảnh 2016] NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – images of Earth Treasury King Vow Bodhisattva – 3/3

Phat-Thich-Ca-ngoi-goc-Bo-De-copy copy

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương […]

[kết tập tôn ảnh 2016] NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – images of Earth Treasury King Vow Bodhisattva – 2/3

Bo tat Dia Tang2

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương […]

[kết tập tôn ảnh 2016] NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – images of Earth Treasury King Vow Bodhisattva – 1/3

Bo tat Dia Tang

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát 南無大願地藏王菩薩 Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương […]

Bản đồ tu Phật – HT Thích Thiện Hoa – trọn bộ

ban-do-tu-phat-bia-sach

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam HT. Thích Thiện Hoa BẢN ĐỒ TU PHẬT Nhà xuất bản Tôn Giáo Lời tựa Từ lâu không biết bao nhiêu người, ở ngoài đời cũng như trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngả ba […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of recovered picture

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 8

In Shingon Buddhism and other schools of Tangmi, the mantra of Ksitigarbha comes from the “Treasury of Mantras” section of the Mahavairocana Tantra. The effect of this mantra is producing the “Samadhi Realm of Adamantine Indestructible Conduct.” This mantra is the following:[10] namaḥ samantabuddhānāṃ, ha ha ha, sutanu svāhā[10] Chinese: 嗡,哈哈哈,温三摩地梭哈 / 嗡,哈哈哈,溫三摩地梭哈; pinyin: wēng, […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of good digital picture

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 7

In Shingon Buddhism and other schools of Tangmi, the mantra of Ksitigarbha comes from the “Treasury of Mantras” section of the Mahavairocana Tantra. The effect of this mantra is producing the “Samadhi Realm of Adamantine Indestructible Conduct.” This mantra is the following:[10] namaḥ samantabuddhānāṃ, ha ha ha, sutanu svāhā[10] Chinese: 嗡,哈哈哈,温三摩地梭哈 / 嗡,哈哈哈,溫三摩地梭哈; pinyin: wēng, […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of standing red picture

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 6

Ksitigarbha is one of the four principal bodhisattvas in East Asian Mahayana Buddhism. The others are Samantabhadra, Manjusri, and Avalokiteśvara. At the pre-Tang dynasty grottos in Dunhuang and Longmen, he is depicted in a classical bodhisattva form. After the Tang, he became increasingly depicted as a monk carrying Buddhist prayer beads and a staff. His […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of red picture

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 5

Ksitigarbha (Sanskrit Kṣitigarbha, Chinese: 地藏; pinyin: Dìzàng; Japanese: 地蔵; rōmaji: Jizō) is a bodhisattva primarily revered in East Asian Buddhism and usually depicted as a Buddhist monk. His name may be translated as “Earth Treasury,” “Earth Store,” “Earth Matrix,” or “Earth Womb.” Ksitigarbha is known for his vow to take responsibility for the instruction of […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of digital picture

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 4

Ksitigarbha or “Earth-Womb” Bodhisattva is more popular in the Far East than he ever was in India. In East Asia, he is popular only after Avalokitesvara Bodhisattva. Like all other Bodhisattvas, he aspires to deliver sentient beings wandering astray in the three realms and six paths of mundane existence, but he specializes in delivering beings […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of The three sages

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 3

In Shingon Buddhism and other schools of Tangmi, the mantra of Ksitigarbha comes from the “Treasury of Mantras” section of the Mahavairocana Tantra. The effect of this mantra is producing the “Samadhi Realm of Adamantine Indestructible Conduct.” This mantra is the following:[10] namaḥ samantabuddhānāṃ, ha ha ha, sutanu svāhā[10] Chinese: 嗡,哈哈哈,温三摩地梭哈 / 嗡,哈哈哈,溫三摩地梭哈; pinyin: wēng, […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of old picture

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 2

Earth-Store Bodhisattva (Ksitigarba King Bodhisattva), one of the groups of eight Dhyani Bodhisattvas, who saves suffering beings in the hells, usually represented standing, holding in his right hand a pilgrim’s staff, and in his left hand a pearl. One of the four great bodhisattvas in Chinese Buddhism. In a long long time ago, Ti-ts’ang was […]

[Buddhist images] Image of Namo Ksitigarba King Bodhisattva – version of new statue

namo84000.org - KsitigarbhaBodhissatva 1

Earth-Store Bodhisattva (Ksitigarba King Bodhisattva), one of the groups of eight Dhyani Bodhisattvas, who saves suffering beings in the hells, usually represented standing, holding in his right hand a pilgrim’s staff, and in his left hand a pearl. One of the four great bodhisattvas in Chinese Buddhism. In a long long time ago, Ti-ts’ang was […]

ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG VIỆT

Trsion, Release Date: 2010/02/26 # Distributor: Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBE TA) # Source material obtained from: Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo, Text as provided by Mr. Chang Wen-Ming, Text as provided by Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Dhammavassarama # Distributed free of charge. For details please read at http://www.cbeta.org/copyright_e.htm […]

Bài viết cùng chuyên mục

VĂN BẢN THẦN CHÚ PHẬT GIÁO

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa Tạng tiếng Việt: Om, Pramani, Dani, Svaha Om, Ra Ma Ni, Đa Ni, Sô Ha. Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni chú Trích kinh Địa […]

Bài viết cùng chuyên mục

TÔN ẢNH PHẬT, BỒ TÁT

In Shingon Buddhism and other schools of Tangmi, the mantra of Ksitigarbha comes from the “Treasury of Mantras” section of the Mahavairocana Tantra. The effect of this mantra is producing the “Samadhi Realm of Adamantine Indestructible Conduct.” This mantra is the following:[10] namaḥ samantabuddhānāṃ, ha ha ha, sutanu svāhā[10] Chinese: 嗡,哈哈哈,温三摩地梭哈 / 嗡,哈哈哈,溫三摩地梭哈; pinyin: wēng, […]

Bài viết cùng chuyên mục

EBOOK PHẬT PHÁP

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT —o0o— Kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị ! Thanh Tịnh Lưu Ly xin trân trọng giới thiệu bộ ebook Đại Bi thần chú. Bộ ebook phiên bản EDB […]

Bài viết cùng chuyên mục

Sách Phật giáo online

BỘ MẬT TÔNG Dịch Giả : Tỳ Khưu Thích Viên Đức TẬP I TẬP II TẬP III TẬP IV PHỤ THÊM MỤC LỤC A. TẬP MỘT HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU Lời nói đầu của dịch giả Lời tựa của soạn giả 1. Hiển giáo Tâm yếu 2. Mật giáo Tâm yếu […]

Bài viết cùng chuyên mục

Giáo Pháp Phật Đà căn bản giảng giải

TẬP ĐẾ TRONG ĂN UỐNG Chân Hiền Tâm Một câu chuyện thời quá khứ Sutasoma và Brahmadatta(1) là hai vương tử của nước Câu-lâu và Ba-la-nại. Lệ là trước khi thành quốc vương đều được gởi đến một vị danh sư để học pháp. Suta, chẳng bao lâu đạt đến tài năng giảng dạy, nhưng […]

Bài viết cùng chuyên mục

Kiến thức Phật học tổng quát

LƯỢC Ý HÌNH TƯỢNG KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG và ĐÀN THÀNH trong Đông Mật Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Mãn Đàn Thành Khổng Tước Minh Vương là một trong những đàn thành nổi tiếng linh hiển nhất của Đông Mật, được rất nhiều Triều Đình và dân chúng các nước Đông Phương dùng vào […]

Bài viết cùng chuyên mục
Chúng ta tu học Phật pháp, nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn.
Hiện tại Trung Quốc có 10 tông phải, trong đó có 2 tông phái Câu Xá và Thành Thực là thuộc về Tiểu thừa, còn lại đều thuộc về Đại Thừa.
Trong 8 tông Đại thừa, thì
- Duy Thức gần gũi với khoa học,
- Tam Luận gần triết học,
- Hoa Nghiêm, Thiên Thai gần văn học,
- Chân Ngôn, Tịnh Độ gần mỹ học.
Còn Thiền tông là cốt lõi trung tâm của Phật pháp, vì vậy mà đại sư Thái Hư nói : “Đặc chất của Phật giáo Trung Quốc là thiền”. Bất cứ một tông phái nào cũng đều có thể quy về tinh thần Thiền.
Còn Luật tông là cơ sở của toàn bộ Phật giáo. Tầm quan trọng của nó đối với toàn bộ đạo Phật cũng giống như “Lục pháp toàn thơ” đối với nước Trung Quóc vậy. Vì vậy, nghiêm túc mà nói, Luật tông không nên lập thành tông phái riêng. Luật tông nên thuộc về tất cả các tông.

Trích Phật giáo chính tín - HT Thích Thánh Nghiêm

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT - 南無護法諸天菩薩 - NAMO ALL HEAVENLY DHARMA-PROTECTING BODHISATTVAS

Trang nhà không giữ bản quyền bài viết, hình ảnh. Khi chia sẻ bài viết xin hoan hỷ không tùy ý thêm bớt hoặc nếu có chỉnh sửa xin hoan hỷ chú thích rõ ràng. Khi chia sẻ hình ảnh chất lượng cao trên các website khác xin hoan hỷ giữ nguyên bản và không chỉnh sửa. Khi sử dụng hình ảnh vào các hoạt động Phật sự và các hoạt động Hoằng Dương Phật Pháp phi thương mại thì xin tùy hỷ sử dụng.
THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NAMO84000 © 2013 - 2016
Thống kê lượt xem mỗi bài được tính từ ngày 22/01/2016
Powered by Wordpress | Child theme by Bác sĩ Đoàn Thoại , Based on Frontier theme